To barn med trisomi 18

Retten til et annerledesbarn

Torsdag den 4. april arrangeres seminar på Litteraturhuset i Oslo. Tema er
«Retten til et annerledesbarn».

Program

16.30 Kaffe- og hilserunde


17.00 Tre innlegg:

  • Åsta Årøen, venstre-politiker og jurist, og mor: Rett til en tilpasset oppfølging under graviditeten, når det ventede barnet er sykt/døende?
  • Siri Fuglem Berg, dr.med og mor : Brukes kunnskapen om barnet som et argument mot å gi medisinsk hjelp?
  • Anna Solberg, selvstendig næringsdrivende og mor.: Barnet lever, hva nå?

 

18.15 Pause


18.30 – 19.30 Tre innlegg:

  • Marit Heiberg, den norske jordmorforening: Hvordan ivareta den gravide kvinnen med familie?
  • Inger Lund Thorsen, allmennlege: Barn som er annerledes - mellom ulike menneskebilder
  • Morten Magelssen, lege, forsker i medisinsk etikk, forfatter av «Menneskeverd i klinikk og politikk»: Filosofiske betraktninger

 

19.20 til 20.00 Paneldebatt.

Arrangementet er partipolitisk uavhengig, og er i sin helhet finansiert av initiativtakerne som privatpersoner.

Arrangørene

Foto av Åstad Årøen

Åstad Årøen

Åsta Årøen, venstre-politiker og jurist, og mor. Åsta Årøen valgte å ikke abortere, men valgte å kjempe mot helsevesenet da det ble klart at hun bar et foster med en svært alvorlig tilstand. Etter dette har Åsta Årøen vært aktiv i samfunnsdebatten for å sikre en god svangerskapsomsorg for alle.

Foto av Siri Fuglem Berg (Foto: Nina Ruud)

Siri Fuglem Berg (Foto: Nina Ruud)

Siri Fuglem Berg er utdannet lege og har en doktorgrad i medisin. Hun ble for alvor engasjert i feltet da en oppdaget at barnet hun bar hadde trisomi 18. Siri Fuglem Berg reagerte på at det eneste tilbudet helsevesenet gav, var tilbudet om abort. På grunn av diagnosen ble det bestemt at barnet Siri Fuglem Berg bar, ikke skulle få slik livreddende behandlig som er vanlig å gi andre barn.

Siri Fuglem Berg kommer snarlig ut med en bok om sin avdøde datter, Evy Kristine, og den uverdige kampen som Siri Fuglem Berg måtte gjennom for å få bære frem sitt barn. Boken er omtalt her.

Foto av Anna Solberg og sønnen Ole

Anna Solberg og sønnen Ole (Foto: Marion Haslien)

Anna Solberg, selvstendig næringsdrivende og mor til Ole. Ole har trisomi 18 eller Edvard syndrom som tilstanden også kalles. Edvard syndrom regnes av mange som en tilstand utforenelig med liv. Anna Solberg måtte kjempe en iherdig kamp mot helsevesenet for å få den rettmessige hjelpen til sin sønn og seg selv.

Les om arrangementet på Facebook

Jens Petter Gitlesen

1 april 2013

Tips noen om siden