Kommunevåpen til Sveio kommune

Ulovlig bruk av tvang og makt i Sveio kommune

Sveio kommune sikrar ikkje at tenestetilbodet som blir gitt til unge med psykisk utviklingshemming er i samsvar med reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.

Helsetilsynet har avdekket ulovlig bruk av tvang og makt overfor unge med utviklingshemning i Sveio kommune. Grunnlaget for påtalen er:

  • Det blir brukt tvang systematisk overfor ein tenestemottakar utan at tvangen er overprøvd og godkjent av Fylkesmannen.
  • Meldingar om skadeavvergjande tiltak er sendt Fylkesmannen utan at overordna fagleg ansvarleg er orientert.
  • Rutinar for å informere overordna fagleg ansvarleg om bruk av tvang er mangelfulle.
  • Leiinga har ved sin gjennomgang ikkje avdekka at tvang blir nytta systematisk.

Les tilsynsrapporten med Sveio kommune

Jens Petter Gitlesen

15 juli 2013

Tips noen om siden