Kari Henriksen (AP), Tove Linnea Brandvik (AP) og Kristine Vierli (NFU)

Fra venstre Kari Henriksen (AP), Tove Linnea Brandvik (AP) og Kristine Vierli (NFU)

Arbeidssituasjonen for mennesker med utviklingshemning

Stortingsrepresentantene Kari Henriksen (Ap) og Tove Linnea Brandvik (Ap) inviterte NFU til møte for å drøfte arbeidsmarkedssitusajonen til mennesker med utviklingshemning.

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap) er begge medlemmer av stortingets arbeids- og sosialkomite. De har fremmet interessene til mennesker med utviklingshemning i mange saker. I den nye uføretrygden finner en kanskje den mest synlige sporene. Tove Linnea Brandvik var saksordfører i stortingets behandling av ny uføretrygd.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap)

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap)


Nå var spørsmålet om hvordan en på realistisk måte kan forbedre arbeidsmarkedssituasjonen til mennesker med utviklingshemning samtidig som en også må få et mer inkluderende arbeidsliv. NFU presenterte sine betraktninger og stortingsrepresentantene noterte flittig.

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap)


Det er alltid et godt tegn når stortingsrepresentanter inviterer NFU til møte. Møtet varte lenge og vi har allerede avtalt oppfølgingen. Når viljen er tilstede, har det en tendens til å komme minst noen resultater. Et slikt nøkternt, men positivt perspektiv er det all grunn til å ha med tanke på fremtidens arbeidsmarkedssituasjon for mennesker med utviklingshemning.

Jens Petter Gitlesen

16 mars 2013

Tips noen om siden