Mimmi Kvisvik valgt til ny leder i FO

Mimmi Kvisvik ble i dag valgt til ny leder i FO. NFU gratulerer både Mimmi Kvisvik og FO med valget.

Mimmi er på ingen måte ukjent for NFU, hun har fungert som leder i lang tid. NFU har utelukkende positive erfaringer både med Mimmi og den øvrige FO-ledelsen. FO og NFU har i lang tid arbeidet sammen overfor myndighetene i nær sagt alle saker som har relevans for levevilkårene til mennesker med utviklingshemning. Minni Kvisvik har vært en budbringer og en spydspiss inn i LO-systemet.

NFU gratulerer Mimmi både Kvisvik og FO med valget. Vi ser frem til å fortsette det gode sammarbeidet.

5 mars 2013

Tips noen om siden