Oslos uetiske eksperiment

Mens fortvilte foreldre protesterer, blir utviklingshemmede plassert på anbudstorget. Min datter fyller atten år til neste år, skriver Hanne Svarstad i et debattinnlegg på Nye Meninger.

Av Jens Petter Gitlesen

Tjenestene skal tilpasses individet, en har krav om brukermedvirkning. Det er uforståelig hvordan disse forholdene skal sikres med de pakkebaserte anbudene som Oslo kommune bedriver. Det er oppholdskommunen som skal betale for tjenestene. Oslo kommune benytter tilbud fra private institusjoner som er lokalisert utenfor kommunen. Da burde kommunen hvor den private institusjonen er, vært den som betalte for tjenestene.

Anbudsproblematikken i Oslo er svært inngripende. Det er god grunn til å betvile grunnlaget for denne praksisen. Ingen av de politiske partiene vil på nasjonalt nivå forsvare praksisen. Nå i begynnende valgkamptider, mens vi venter på stortingsmeldingen om levekårene til mennesker med utviklingshemning, burde tiden vært optimal for NFU til å ta tak i den uverdige anbudspraksisen.

Les innlegget og delta i debatten.

25 februar 2013

Tips noen om siden