IT for funksjonshemmede

Forskningsrådets program "IT for funksjonshemmede" (IT Funk) ble avsluttet med en heldags konferanse på Scandic Gardermoen Oslo Airport torsdag 23. mai 2013.

Tema var hva som er oppnådd og veien videre. Programmet blir nå overtatt av Deltasenteret og skal fra nå av hete unIKT.

IT Funk har siden 1998 drevet med forskning og innovasjon innen IT for funksjonshemmede. IT Funk har støttet prosjekter blant annet innefor språkteknologi, universell design og tekniske hjelpemidler.

Ragna Langlo holder foredrag

Ragna Langlo (bildet) fra NFU og SAFO hadde et innlegg om erfaringer fra brukerforum og prosjektdeltagelse i IT Funk. Les mer om konferansen her

Aktuelle lenker:

deltanettet.no

It Funks prosjektliste

 

Tips noen om siden