Dag Olav Stensland

Dag Olavs kamp

Endelig har Dag Olav flyttet inn i sitt eget hus. Kampen har vært lang og krevende, men nå synes historien å gå mot en lykkelig slutt

Dag Olav har flyttet inn og trives i sin nye bolig. Huset er nytt og tjenestene til Dag Olav synes å fungere greit. Tilværelsen er kort og godt blitt mye bedre.

Det hele startet våren 2010 da Dag Olav søkte kommunal selvbyggertomt. Gleden var stor da han også kom blant de heldige få som fikk tildelt selvbyggertomt. Men gleden ble ikke langvarig. Da Stavanger kommune oppdaget at de hadde tildelt selvbyggertomt til en person som var avhengig av kommunale tjenester, trakk de tilbake tomten og endret regelverket for tildeling av selvbyggertomter.

Nasjonale politikere reagerte på behandlingen av Dag Olav. Stortingsrepresentantene Kari Kjønnes Kjos (Frp), Bent Høie (H), Laila Dåvøy (KrF) og Tore Hagebakken (Ap), reagerte alle på Stavanger kommunes behandling av Dag Olav.

Facebookgruppen «Dag Olav skal ha tomten» fikk langt over 20.000 tilhengere. Sympatien med Dag Olav og reaksjonene på Stavanger kommunes diskriminering var sterke. Selv om mange hadde sympati med Dag Olav, vil en også finne kommentarer på facebooksiden av det mer krenkende og hatske slaget.

Daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV), sto frem og hevdet at mennesker med utviklingshemning har rett til å bo hvor de vil og motta tjenester i eget hjem.

Politikerne i Stavanger syntes å være rimelig handlingslammet. Forvaltningen foret dem med feil jus. I tillegg ble det presentert skrekkhistorier om merkostnadene med at personer med bistandsbehov skulle bo i ordinære boliger. Forvaltningen hevdet feilaktig at dette ville medføre en merkostnad på over 10 millioner per år.

NFU klaget behandlingen av Dag Olav inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Våren 2011 kom Likestillings- og diskrimineringsombudet med en uttalelse hvor det blant annet stadfestes at

«Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Stavanger kommune handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 da tildelingen av selvbyggertomt til Dag Olav Stensland ble omgjort med den begrunnelse at han mottar kommunale hjelpetilbud. Ombudet legger til grunn at kommunen har erkjent at deres plikt til å tilby tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven består selv om Dag Olav Stensland flytter ut av boligen i bofellesskapet.»

Etter at Stavanger kommune ble felt for diskriminering av Likestillings- og diskrimineringsombudet, fikk Dag Olav igjen en selvbyggertomt i samme området som den tidligere tildelte og fratatte tomten lå. Etter en lang byggeperiode, har Dag Olav nå flyttet inn i sitt nye hus. Han trives og så langt har overgangen gått bedre enn forventet.

NFU gratulerer Dag Olav med nytt hus og ønsker ham til lykke med den nye tilværelsen.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden