Sør-Varanger leder an!

Sør-Varanger leder an når det gjelder ledsagertilskudd! Sør-Varanger kommune tildeler hvert år 15 ledsagertilskudd a kr 5.000,- til feriereiser for utviklingshemmede over 18 år som ikke kan reise alene. NFU oppfordrer andre kommuner til å følge opp tiltaket fra Sør-Varanger kommune.

Tips noen om siden