Fagforbundet

Diskrimineringen ikke over, tross ansvarsreformen

Etter 22 år med ansvarsreform for mennesker med utviklingshemning er intensjonene fremdeles ikke oppfylt. – Vi må fremdeles engasjere oss for alles rett til et selvstendig liv, sier Raymond Turøy i Fagforbundet til Fagbladet. 

Raymond Turøy

 - Jeg håper vilkårene for mennesker med utviklingshemning blir et tema i årets valgkamp, sa Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundets seksjon helse og sosial.

Les mer i Fagbladet

Av Jens Petter Gitlesen

5 mars 2013

Tips noen om siden