Foto av Angelique Tangen

Mennesker på anbud

Angelique Tangen fra NFU Oslo fylkeslag tar et oppgjør med ordningen hvor mennesker med store funksjonsnedsettelser legges ut på anbud.

«I vår samtid praktiseres det som i framtiden vil fremstå som en svart flekk i historiebøkene på linje med lobotomi og tvangssterilisering, nemlig tvunget anbudsutsettelse av enkeltmennesker, de med alvorlig grad av utviklingshemming og omfattende bistandsbehov.»

Slik begynner innspillet fra Angelique Tangen i siste nummer av Fontene. Hun stiller seg svært kritisk til de etiske sidene ved anbudspraksisen.

Etter at innlegget var innsendt, ble Lambda-avtalen kjent. Oslo kommune har vært blant de største pådriverne i det å legge mennesker med store tjenestetilbud ut på anbud. I Lambda-avtalen fikk Oslo SV fremforhandlet en ordning med prekvalifikasjon av omsorgsfirma. Nå skal en kunne velge mellom ulike tjenesteleverandører.

Imidlertid er Oslo ikke den eneste kommunen som primært betrakter tjenester til mennesker med store bistandsbehov som en offentlig anskaffelse. Vi har mange eksempler hvor tjenestemottakere til og med må flytte fra hjemkommunen til stedet hvor omsorgsfirmaet har sine boliger.

 

Jens Petter Gitlesen

10 juni 2013

Tips noen om siden