Tøff kamp av Karmøykvinne for sønn med Asperger

Moren er fratatt avlastningstilbudet fra Karmøy kommune. Her vil mange kjenne seg igjen. Det er ikke nok å ha en rettighet etter loven. Kommunen må også ville og kunne levere de tjenester du har rett på.

Den lille familien på Karmøy har i tillegg et svakt nettverk. Moren er tilflytter. Ros til Haugesunds Avis for dekningen av denne saken, og for å ta hensyn til familien ved å anonymisere. NFU ønsket egentlig å legge en lenke til artikkelen som sto i Haugesunds Avis 17.09., men nettartikkelen er forbeholdt avisens faste lesere. Takk til Haugesunds Avis som har oversendt artikkelen til oss som PDF-fil!

Tips noen om siden