Unge er minst tolerante overfor mennesker med funskjsonsnedsettelser

NOVAs analyser av holdningsspørsmål stilt i MMI-undersøkelsen Norsk Monitor viser at det er unge mennesker som er minst tolerante overfor funksjonshemmede.

Tips noen om siden