Gynekologforeningen går mot tidlig ultralyd

Tidlig ultralyd har svært begrenset medisinsk nytteverdi, og den viktigste effekten av tiltaket nemlig påvisning av trisomier kan om det er ønskelig oppnås langt mer effektivt og billigere ved NIPD. NGF kan på denne bakgrunn ikke støtte innføring av tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen, heter det i uttalelsen fra Norsk gynekologisk forening.

8 mai 2013

Tips noen om siden