Foto av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ofrer elever med utviklingshemning

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skal redusere papirarbeidet i skolen ved å kutte en av de to årlige evalueringene til elever med utviklingshemning.

Mens elever flest blir testet, prøvd og evaluert i overkant mye, blir elever med utviklingshemning aldri testet eller prøvd. Elever med utviklingshemning deltar ikke i de nasjonale prøvene, de inngår ikke i de internasjonale testene, de får aldri en lekseprøve og har verken tentamene eller eksamen, de får ikke karakterer. Det er aldri blitt ført tilsyn med kvaliteten på opplæringen til elever med utviklingshemning. Bare unntaksvis har elever med utviklingshemning en opplæring som står i forhold til fagplanene. Fagplanene er som kjent utgangspunktet for lærebøkene. Frikoblingen medfører at elever med utviklingshemning heller ikke har lærebøker.

Opplæringen av elever med utviklingshemning er fullstendig individualisert. Opplæringesmålene er beskrevet i den individuelle opplæringsplanen (IOP) som i henhold til opplæringslovens § 5-5 skal evalueres to ganger per år.

Kunnskapsdepartementet foreslo å endre § 5-5 slik at elever med IOP kun skal evalueres en gang per. år. NFU gikk selvsagt mot forslaget, men vi er ikke blitt hørt. I Aftenposten nylig, kunngjorde en smilende Kristin Halvorsen at lærerne skulle få mer tid til elevene. Nå skulle lærerne slippe å skrive 50.000 rapporter per år.

NFU er ikke blitt involvert i prosessen. Tidligere hadde NFU en god dialog med Kunnskapsdepartementets politisk ledelse. Nå er det ingen dialog ut over høflighetsmøter.

Kunnskapsdepartementet er utvilsomt klar over hva de gjør. Forslaget er trolig en bevisst prioritering i håp om å sikre seg noen lærerstemmer.

Kristin Halvorsen fortalte ikke Aftenposten at det er SV sin manglede skolepolitikk som har produsert rapportskrivingen. Da SV overtok kunnskapsdepartementet, var det 34.000 elever som hadde spesialundervisning. Nå er det 53.000 elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen.

I stedet for å etablere en skole hvor flest mulig får et godt læringsutbytte, har SV skapt en skole hvor rekordmange ikke passer inn. Kristin Halvorsen fremmer ikke solidaritet, men Matteus prinsippet: «For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han har.» (Matteus 25,14-30).

 

Jens Petter Gitlesen

17 april 2013

Tips noen om siden