Partiet Rødt

Partiet Rødt krever omkamp!

Partiet Rødt krever ny behandling av saken om Spesialpedagogisk senter i Bodø og Logopedisk senter i Sømna. Kravet kommer som en følge av feilaktig opplysning fra fylkesråd Hild-Marit Olsen.

Av Jens Petter Gitlesen

Nordland fylkeskommune har i mange år gitt et spesialpedagogisk tilbud som de nå har vedtatt å legge ned. Under debatten i Fylkestinget opplyste fylkesråd Hild-Marit Olsen at hun hadde fått signaler om at Statped nå kan ansette flere av de ansatte ved de spesialpedagogiske sentrene. I ettertid viser det seg å være ukjent for Statped. Partiet Rødt varsler i en pressemelding at de vil kreve ny behandling av saken.

Les pressemeldingen fra partiet Rødt.

Se facebookgruppen La Spesialpedagogisk Senter i Nordland (SNN) bestå.

2 mars 2013

Tips noen om siden