Partiet Høyre

Abortopprør i Høyre

Høyrekvinnene protesterer mot forslaget om å endre dagens abortlov, men Høyres nestleder Bent Høie hevder at dagens abortlov er diskriminerende.

- Abortloven har fungert godt i snart 40 år. Den var en av de største seirene norske kvinner har hatt. Høyres kvinneforum ønsker ikke å stramme inn abortloven og kvinners mulighet til å ta egne valg, sier leder i Høyres Kvinneforum, Julie Brodtkorb til Aftenposten.

Tidligere Høyreleder Kaci Kullmann Five følger opp:

- Jeg mener meget sterkt at man ikke må endre en lov som har fungert bra i så mange bra år. Abortloven er kjempet frem under stor motstand. Den gir kvinner og familiene et fritt valg, som er noe Høyre ellers legger meget stor vekt på, påpeker Five.

Høyres nestleder Bent Høie

Høyres nestleder Bent Høie

Bent Høie forsvarer forslaget om å endre abortloven ved at den i dag oppleves som diskriminerende i dagens form og fordi den åpner opp mot en utvikling der stadig enklere lidelser og lidelser man har stadig bedre behandlingsmuligheter for gir grunnlag for abort. Samtidig gjør den medisinske utviklingen oss i stand til å tidligere oppdage egenskaper som man da denne loven ble utformet ikke hadde mulighet til.

 

Jens Petter Gitlesen

7 mars 2013

Tips noen om siden