Foto av stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap)

Bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser

Verden svikter de funksjonshemmede hver eneste dag. Det er behov for en global dugnad for å inkludere funksjonshemmede både i det internasjonale arbeidet som gjøres, og ikke minst gjøre funksjonshemmede til målgruppe for utenriks- og utviklingspolitikken, sa stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap).

Laila Gustavsen (Ap) hadde fremmet en interpelasjon til statsråd Heikki Eidsvoll Holmås hvor hun etterlyste en større satsning på mennesker med funksjonsnedsettelser og rettighetene deres i den norske bistandspolitikken.

Les interpelasjonen her

Les stortingsdebatten her (se sak 4)

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden