Ultralydbilde

SV går inn for tidlig ultralyd

Landsmøtet i SV vedtok å innføre tidlig ultralyd til alle gravide. Om vedtaket omfatter fosterdiagnostisk tidlig ultralyd er uklart.

I programforslaget var det foreslått:

  • At blodprøver som har som mål å avdekke genetiske egenskaper hos fosteret forbys   (Linje 2668)
  • Et offentlig tilbud om tidlig ultralyd. Svangerskapsomsorgen skal gi ekstra oppfølging til foreldre, og sørge for god informasjon om tilbudet før de velger det. Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra  svangerskapsomsorg gis (Linjene 2669 til 2671) 

 

Det er foreløpig uklart om linje 2668 ble vedtatt eller om det var en endret utgave av 2668 som ble vedtatt. Hvis linje 2668 ble vedtatt, kan det være vanskelig for SV å gå inn for den type fosterdiagnostiske undersøkelser som en f.eks. har i Danmark. Slike undersøkelser basseres nemlig både på tidlig ultralyd og på blodprøve (KUB), før en eventuelt tar fostervanns- eller morkakeprøve.

Dersom SV ønsker å sette himmel og jord i bevegelse for å luke ut mellom 40 og 60 fostre med Down syndrom blant de drøyt 62.000 gravide per år, så vil det ta tid å bygge opp et slikt tilbud. Førs må det komme lovendringer, så må det bevilges penger og en må bygge opp spesialistkompetansen til å foreta ultralydundersøkelser med målingen av fosterets nakkefold.

I worst case vil det gå noen år før tilbudet kan la seg realisere. Innen den tid er tidlig ultralyd blitt en forlatt metodikk for å avdekke Down syndrom. Det er allerede tilgjengelige tester som er langt sikrere og som baserer seg på blodprøve. Saken vil trolig havne tilbake til SV sitt landsstyre. Argumentene for tidlig ultralyd er blant annet at kvinnen selv skal kunne bestemme om hun vil bære fosteret frem eller velge abort innen utgangen av den 12. svangerskapsuken. I tillegg argumenteres det for at kvinnen skal ha tilgang til mest mulig informasjon. Argumentasjonen bak vedtaket er altså i stor grad i strid med vedtaket om å forby blodprøve for å avdekke forsterets egenskaper.

Siste ord er neppe sagt når det gjelder fosterdiagnostikk. Vel en tredjedel av delegatene var motstandere av tidlig ultralyd. I stedet for det løftet et landsmøte kan være, risikerer ultralydsaken å stjele oppmerksomheten. SV synes å ha valgt en løsning som vil fortsette å skape smerte innad i partiet.

Jens Petter Gitlesen

17 mars 2013

Tips noen om siden