GPS-sporing for personer med kognitiv svikt i offentlig omsorg

Utprøving av GPS sporing av personer med kognitiv svikt er forholdsvis nytt i Norge. På Sunnmøre har dette prosjektet nettopp kommet i gang. Det er kommunene Ålesund, Ørskog, Ulstein, Herøy og Vanylven som deltar i prosjektet. Man ønsker å kartlegge behovet for gps-sporing og prøve ut dette.

Av Jens Petter Gitlesen

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge skal se nærmere på gps-sporing av mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Omtale av prosjektet kan en finne her.


GPS-sporing kan være en nyttig teknologi å anvende overfor mennesker med orienteringsvansker. Men det er en fare for at teknologien kan erstatte opplæring, tilsyn og tjenester. Brukt på rett måte, kan imidlertid teknologi bidra til økt sikkerhet og gi større muligheter for livsutfoldelser. Les NFU sin høringsuttalelse om GPS-sporing.

2 mars 2013

Tips noen om siden