Kommunevåpen, Jevnaker kommune

Ingen opplæring i bruken av tvang og makt

Jevnaker kommune sikrer ikke tjenestene til personer med psykisk utviklingshemning slik at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted, kan en lese i Helsetilsynsets tilsynsrapport.

Bakgrunnen for avviksanmerkningen er:

  • Kompetanseplanen for 2013-2016 er under arbeid. Planen beskriver ikke hvilke konkrete opplæringstiltak som tenkes gjennomført for tilrettelagte tjenester for denne perioden.
  • Det foreligger ingen opplæringplan for denne tjenesten.
  • Det er ikke gjennomført opplæring på området kap 9 for alle tjenesteytere innefor tilrettelagte tjenester.
  • Det gjennomføres ikke systematisk veiledning i anvendelse av kap 9 i alle boliger. Det kan heller ikke dokumenteres at det foreligger planer for veiledning av personalet.
  • Fagpermene/fagsystemene til alle brukerne er ikke oppdaterte og funksjonelle.
  • Det foreligger ikke et system for kartlegging av risiko på dette området.

Les tilsynsrapporten med Jevnaker kommune

Jens Petter Gitlesen

15 juli 2013

Tips noen om siden