FN konvensjonen ratifisert

Mandag 3. juni ratifiserte Norge FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen innebærer blant annet en plikt for Norge til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.

Markeringen besto av innlegg fra politisk ledelse i både BLD og UD, samt en paneldebatt om rettigheter, forventninger, klageadgang, overvåking og rapportering. Sted: Røde kors konferansesenter i Hausmannsgate 7 i Oslo.

Forbudsleder Jens Petter Gitlesen var delager i en paneldebatt om rettigheter og forventninger, overvåking og rapportering.

Her finner du programmet for markeringen.

Lenke til Utenriksdepartementets hjemmeside der du kan lese mer om ratifiseringen.

Her finner du en publikasjon som gjør rede for Norges internasjonale innsats for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om saken i Fontene.no

Tips noen om siden