Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Takk Inga Marte!

Stortingsmeldingen om politikken overfor mennesker med utviklingshemning er klar etter ett års intenst arbeid. NFU er glade for at meldingen er kommet. Det gir oss en anledning til å fortsette arbeidet overfor Stortinget.

NFU har presset på for å få stortingsmeldingen ferdig. Det kan godt være at meldingens kvalitet kunne blitt forbedret med romsligere tidsrammer, men vi har ventet lenge nok og det er mer enn nok å ta tak i. Prosessen med å få reformen tilbake på sporet bør starte snarest mulig. Det viktigste med stortingsmeldingen, er ikke at den skal løse alle utfordringer, men at den sikrer at politikken overfor mennesker med utviklingshemning kommer på den nasjonale politiske dagsorden og at vi vil bli værende der en stund.

En stortingsmelding kan alltid kritiseres. Standardkritikken vil være at meldingen ikke går langt nok, at den ikke er konkret nok og at den utelater relevante forholdene. Slik kritikk vil NFU også fremføre, men først skal vi glede oss over at meldingen er kommet.

Stortingsmeldingen var ikke planlagt fra den rødgrønne regjeringens side, men kom som et resultat av en enstemmig Helse- og omsorgskomite som høsten 2011 konstaterte at politikken overfor mennesker med utviklingshemning hadde sporet av. Samtlige partier ba regjeringen sørge for at reformen kom tilbake på sporet.

For Regjeringen, er det mange måter å ekspedere en slik bestilling fra Stortinget. Vi var svært glade da regjeringen våren 2012, kunngjorde at de ville svare Stortinget i form av en stortingsmelding.

Nå foreligger stortingsmeldingen. Flest mulig bør lese seg opp både på stortingsmeldingen og de sentrale bakgrunnsdokumentene. Snart er tiden for å komme med innspill overfor stortingspartiene og stortingsrepresentantene.

Før vi fortsetter arbeidet, bør vi takke barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen for å ha prioritert politikken overfor mennesker med utviklingshemning. Mye vil bli kritisert av stortingsmeldingens innhold og manglende innhold. Men innsatsen og prioriteringene til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har vært uvurderlig. Uten denne innsatsen og prioriteringen, hadde vi aldri hatt noen stortingsmelding.

Sentrale dokumenter:

 

Jens Petter Gitlesen

23 juni 2013

Tips noen om siden