Planlegger omsorgsfabrikk for 60

Eidsberg kommune planlegger å bygge en omsorgsfabrikk med 60 beboere, stikk i strid med alle statlige føringer, skriver avisen Smaalenene.

60 nye boliger fordelt på fem fløyer i to etasjer skal føres opp. I en egen fløy i midten skal det legges til rette for kafé og frivilligsentral. I boligene ønsker de å samle eldre, personer med demens, utviklingshemmede, personer med fysisk funksjonsnedsettelse og personer med psykiske lidelser, kan en lese i Smaalenene.no

Tegning av det planlagte omsorgssenteret

Eidsberg kommune er den siste av en lang rekke kommuner som dokumenterer at de verken er kjent med eller har forsøkt å sette seg inn i de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning. Verken forvaltningen eller politikerne kan ha reflektert over det å samle barn, demente, mennesker med fysiskfunksjonsnedsettelse og mennesker med utviklingshemning i samme bygg. Eidsberg kommune dokumenterer at kommunene ikke er i stand til å forvalte handlingsfriheten som det kommunale selvstyret gir. Det trengs langt sterkere statlig styring med feltet. I tillegg har staten en stor motivasjons- og informasjonsoppgave overfor kommunene som åpenbart ikke kjenner til målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Les mer i Smaalenene.no

 

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden