Logo til nei til sortering

Nei til sortering er ett år!

I dag kan neitilsortering.no feire ett år. Den 8. mars 2012 ble nettsiden http://neitilsortering.no/ registrert.

Nei til sortering drivers som en fritisdaktivitet av svært få og svært opptatte personer, uten budsjett og vi mangler en organisasjon. I dette lyset er det all grunn til å være fornøyd både med dagens tilstand og siste års utvikling av neitilsortering.no.

 

Jens Petter Gitlesen

9 mars 2013

Tips noen om siden