Erstatning for psykisk belastning pga. manglende fostervannsdiagnostikk?

Gulating lagmannsrett ga 19. april i år en kvinne medhold i hennes krav om erstatning i forbindelse med at hun fødte et barn med Downs syndrom. Hun ble ved en feil ikke tilbudt fosterdiagnostikk, og påberoper seg psykiske problemer som følge av dette. Pasientskadenemnda har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Les saken på  www.neitilsortering.no

 

Tips noen om siden