neitilsortering.no

neitilsortering.no

Debatten om tidlig ultralyd

Mange av kommentarene på Nei til sortering sine nettsider, kan oppfattes som krenkende. Audgunn Oltedal har lang erfaring som journalist og underviser nå kommende journalister. Hun stiller spørsmålet om det går an å ha en saklig debatt om tidlig ultralyd uten å krenke dem det gjelder eller de som velger annerledes enn de en selv ville valgt.

Av Jens Petter Gitlesen

Forfratteren og fjorårets Brageprisvinnel, Lars Amund Vaage, skrev et innlegg på neitilsortering.no. Innlegget ble lenket opp av VG og mange lesere kom fra VG sin nettavis. Kommentarene ble mange. Både holdningene, formen og aggresjonen i innleggene var oppsiktsvekkende. De fleste kommentarene av denne typen ble fremført av folk som ikke skrev under eget navn.

Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal (FOTO: HiOA)

Audgunn Oltedal har sett på kommentarene og gjort seg tanker om nettdebatt på slike felt som kan ramme flere enn motdebatanten.

 

Les innlegget av Audgunn Oltedal

Les innlegget av Lars Amund Vaage og kommentarene til innlegget

Les omtale av kommentarene på NFU sin nettside

28 februar 2013

Tips noen om siden