Rett fra hjertet

Rett fra hjertet er et dokumentarprosjekt hvor eldre mennesker forteller personlige historier om kjærlighet, savn, glede og mestring. Stemmer som sjelden blir hørt, uttrykker seg om livets mest sentrale områder.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Flimmer film AS, Håstein og Myrdal seniorsenter og NFU Bergen lokallag, finansiert av midler fra bl.a. Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Rett fra hjertet er et multimedialt dokumentarprosjekt hvor eldre mennesker forteller personlige historier om kjærlighet, savn, glede og mestring. Prosjektet består av en kortdokumentar (dvd), en bok og en webdokumentar.

NFU anser dette som et viktig prosjekt ettersom den dokumenterer erfaringer og opplevelser fra eldre personer med utviklingshemning og gir plass til stemmer som tidligere i liten grad blir hørt.

Boken kan bestilles her

Tips noen om siden