Ikke egne skatteregler for mennesker med utviklingshemning

Hans Olav Syversen (KrF) etterlyste lavere skattesatser for private borettslag for mennesker med utviklingshemning. Finansminister Sigbjørn Johnsen viste til at det ikke finnes spesielle skatteregler for mennesker med utviklingshemning. 

 

Finansminister Sigbjørn Johnsen (FOTO: Esben Johansen)

Av Jens Petter Gitlesen

De fleste mennesker med utviklingshemning mottar uføretrygd og vil ha store problemer med å anskaffe seg egen bolig uten gode støtteordninger fra staten. Til tross for økte bevilgninger til Husbanken, har den generelle veksten i boligprisene medført en enda større økning i etterspørselen etter lån og tilskudd fra Husbanken. Det er blitt adskillig vanskeligere for mennesker med utviklingshemning å etablere seg med eget hjem de senere årene.

Finansminister Sigbjørn Johnsen viste til at det ikke er egne beskattningsordninger for mennesker med utviklingshemning. NFU ønsker heller ikke spesielle skatte og avgiftsordninger knyttet til mennesker med utviklingshemning. Generelt bør velferdspolitiske tiltak inngå på statsbudsjettets utgiftsside. Men NFU håper at finansministeren tar et blikk på tilskuddssystemet, slik at han forstår at det er blitt så godt som umulig for de fleste med utviklingshemning å selv bestemme hvor og med hvem de skal bo. Men en slik erkjennelse, blir det enklere for finansministeren å prioritere økte bevilgninger til Husbankens tilskudds og støtteordninger.

Les mer på Stortingets nettsider.

22 februar 2013

Tips noen om siden