Oslo kommune fortsetter sin umenneskelige anbudspraksis

Når Mina blir 18 neste sommer, vil kommunen sette henne ut på anbud. Da er det kommunen, og ikke foreldrene, som får bestemme hvem som skal ta vare på henne, skriver Dagsavisen.

Av Jens Petter Gitlesen

Oslo kommune har i lang tid utviklet en praksis hvor mennesker med bistandsbehov legges ut på anbud. Gjennom anbudskonkurransen blir det bestemt hvor og med hvem en skal bo, hvor og hvordan dagtilbudet skal være. I mange tilfeller blir en flyttet til private institusjoner utenfor kommunen. Forholdene blir ikke bedre av at anbudsvinneren kan tape i neste anbudsrunden, da blir det å flytte på mennesker med store bistandsbehov, omtrent som slakteriet flytter på kjøtt.

Sosial trygghet, forutsigbarhet i hverdagen og det å være blant venner og kjente er verdier som folk flest verdsetter høyt. Oslo kommune teller kroner og flytter på menneskeskrottene dit hvor prisen for oppbevaring er lavest.

Oslos ordfører Fabian Stang

Hvor er Fabian Stang? Oslos ordfører har ofte kastet glans og vist sin godhet og omtanke overfor mennesker med utviklingshemning. Burde ikke ordføreren gjort en innsats for å få kommunen til å slutte med å legge mennesker ut på anbud? Burde ikke ordføreren arbeidet for å sikre mennesker med utviklingshemning individuelle og gode tjenestert, slik som beskrevet i lovverket?


Les mer om saken i Dagsavisen.

22 februar 2013

Tips noen om siden