Fotografi av blodprøve

Blodprøve sikrere enn tidlig ultralyd

– SV er ut­da­tert, mener Bjørn Backe, pro­fes­sor eme­ri­tus ved NTNU og tid­li­ge­re sek­sjons­over­lege ved St. Olavs Hos­pi­tal i Trond­heim til avisen Dagen.

– SV er utdatert, mener Bjørn Backe, professor emeritus ved NTNU og tidligere seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
– SV er utdatert, mener Bjørn Backe, professor emeritus ved NTNU og tidligere seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital i Tron.
– SV er utdatert, mener Bjørn Backe, professor emeritus ved NTNU og tidligere seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital i Trond
– Det er veldig rart at debatten går på tidlig ultralyd, som er en ineffektiv måte å påvise genfeil og man fanger ikke opp alle foster.
– Det er veldig rart at debatten går på tidlig ultralyd, som er en ineffektiv måte å påvise genfeil og man fanger ikke opp alle foster.
– Det er veldig rart at debatten går på tidlig ultralyd, som er en ineffektiv måte å påvise genfeil og man fanger ikke opp alle foster.
– Det er veldig rart at debatten går på tidlig ultralyd, som er en ineffektiv måte å påvise genfeil og man fanger ikke opp alle foster.

– Det enes­te man må gjøre, er å ta en blod­prø­ve som må be­hand­les på spe­si­ell måte og sende den i pos­ten til et la­bo­ra­to­ri­um. Det kan nors­ke kvin­ner gjøre i dag. Adres­se­ne fin­ner man på nett. Pri­sen er mel­lom 7000 og 8000 kro­ner, det samme som ser­vice på bilen eller en ny barne­vogn, sier Backe til avisen Dagen.

Tidlig ultralyd kombinert med blodprøve er en svært dårlig test. Undersøkelse av alle gravide i Finland viser at blant kvinner under 35 år som tar denne testen og får beskjed om at fosteret synes å ha Down syndrom, så viser testen feil i 97% av tilfellene. Blant gravide som bærer et barn med Down syndrom, vil testen ikke fange opp dette i 25-35% av tilfellene. Blodprøven vil gi riktig resultet i over 98% av tilfellene.

Den eneste dokumenterte effekten av fosterdiagnostisk tidlig ultralyd, er at en kan avdekke fostre med trisomi.

Fotografi av Bjørn Backe

Bjørn Backe, professor og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Benytter en tidlig ultralyd i kombinasjon med blodprøve (KUB), krever det fostervannspørve eller morkakeprøve for å fastslå om barnet har trisomi. Slike prøver utgjøre en risiko og medfører spontanabort i ca. 1% av tilfellene.

Blodprøven som en kan bestille via Internett baserer seg å identifikasjon av fosterets DNA i morens blod. Testen er sikker og utgjør ingen risiko.

Ett av hovedargumentene i SV var klasseargumentet: Mange kjøper tidlig ultralyd fra private. Prisen er 1200-1300 kroner. Dette er urettferdig overfor dem som har dårlig økonom.

I følge klasseargumentet, bør SV mene at de 7000-8000 kronene som  postordreanalysene koster, skal dekkes av folketrygden.

 

Jens Petter Gitlesen

21 mars 2013

Tips noen om siden