Foto av Søra Bråde bofellesskap

Stavanger satser på institusjoner

Ikke før er Husabøryggen bofellesskap med 24 beboere ferdigstilt, så er arbeidet med Søra Bråde bofellesskap med 16 beboere godt i gang. Stavanger satser tungt på institusjonsomsorgen.

Foto av hovedinngangen til Søra Bråde bofellesskap

Søra Bråde bofellesskap under oppføring. Foto av hovedinngangen

NFU Stavanger lokallag har protestert mot byggingen. Det samme har det kommunale rådet for funksjonshemmede. Men protestene preller av kommunen som gjeninnførte institusjonsorgen på begynnelsen av dette århundret.

Søra Bråde bofellesskap. Fasade mot sør-vest

Søra Bråde bofellesskap. Fasade mot sør-vest

Søra Bråde bofellesskap er langt i fra billig og ble beregnet å koste 72,5 millioner i kommunens økonomiplan, dvs. drøyt 4,5 millioner per beboer. Til tross for at prosjektet er i strid med alt som finnes av statlige føringer, får prosjektet både investeringstilskudd tilskudd og momskompensasjon.

 

Jens Petter Gitlesen

2 juni 2013

Tips noen om siden