Stortingsrepresentant Laila Gustavsen

Vil satse mer på bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser

Stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap) etterlyser en klarere satsing på bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Laila Gustavsen (Ap) skal debatteres i Stortinget den 14. mai og utviklingsminister Heikki Holmås må trolig forsvare og presisere regjeringens politikk.

Les spørsmålet fra Laila Gustavsen

Jens Petter Gitlesen

5 april 2013

Tips noen om siden