Foto av statsministeren og noen statsråder

Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix)

Regjeringen legger ultralydsaken død

Regjeringen har klokelig bestemt seg for ikke å komme med forslag om endring av bioteknologiloven. Fosterdiagnostisk tidlig ultralyd blir altså ikke blir innført av dette Stortinget.

- Dette er et område som ikke ligger i Soria Moria, og det er et område vi har ulikt syn på i Regjeringen. Derfor har vi valgt ikke å legge frem noe, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til Aftenposten.

Saken har vært svært vanskelig for regjeringen. Senterpartiet har vært en klar motstander av å innføre fosterdiagnostisk tidlig ultralyd som et tilbud til alle gravide. Ikke minst har stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) kjempet iherdig mot å innføre fosterdiagnostisk tidlig ultralyd.

 Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp)

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp)

Selv om SV gikk inn for et tilbud om fosterdiagnostisk tidlig ultralyd, ville SV ikke åpne for et generelt screeningprogram. SV må ha hatt store utfordringer med sin mellomposisjon. Det er fryktelig vanskelig å etablere et tilbud til alle som ikke skal ha karakter av screening. I tillegg innså mange i SV de etiske utfordringene med fosterdiagnostikken.

Arbeiderpartiet ble i stor grad informert av professorene Sturla Eik-Nes og Kjell Å. Salvesen. Da Arbeiderpartiet viderebrakte informasjonen, var det ikke måte på hva en kunne oppnå med fosterdiagnostisk tidlig ultralyd. Et hav av tilstander kunne oppdages og behandles, fikk vi høre. Sannheten er at metoden kun er egnet til å avdekke fostre med trisomi. I prosessen som har pågått siden 2008, må nødvendigvis også enkelte i Arbeiderpartiet ha forstått at partiet ble forledet i ultralydsaken.

Mangt et regjeringsmedlem ville nok også kviet seg for å være den som satte i gang en storstilt undersøkelse av 62.000 gravide per år, når siktemålet utelukkende er å luke vekk fostre med Down syndrom. Mange vil nok kvie seg for å bli skrevet inn i norgeshistorien som hovedansvarlig for statlig jakt på 20-40 fostre med Down syndrom.

I en slik situasjon, er det svært klokt av regjeringen å la saken ligge. Tidlig ultralyd er uinteressant som metode for å avgjøre om fosteret har Down syndrom. De nye blodprøvene er både rimeligere, sikrere og innebærer en mindre risiko. Nå er det viktigste å få etablert en bred etisk debatt om fosterdiagnostikk. Saken vil før eller siden komme på den politiske dagsorden igjen. Denne gangen bør debatten føres på et velinformert grunnlag.

Les omtale i Aftenposten

Jens Petter Gitlesen

 

7 april 2013

Tips noen om siden