Bilde av Ivar Johansen (SV)

Nei til mennesker på anbud!

Tiden er overmoden for sterkere reaksjoner på Oslo kommune sin umenneskelige praksis med å legge mennesker ut på anbud.

Ivar Johansen (SV) har et imponerende aktivitetsnivå. Oslopolitikeren fronter i stor grad saker som knyttet til at mennesker med funksjonsnedsettelser også skal oppleve sosial rettferdighet og ha rett til et verdig liv. Han har i mange år kjempet mot Oslo kommunes praksis med å legge mennesker med omfattende bistandsbehov ut på anbud. Foreløpig har Ivar Johansen stått nok så alene i kampen. Det må det nå bli slutt på. Knapt noen vil kunne forsvare Oslo sin umenneskelige praksis. Nå gjelder det først og fremst å reagere litt samlet. Det er på høy tid at organisasjonene kommer på banen! Det er på høy tid at de nasjonale partiene kommer på banen. Slipp trollet ut i solen!

Det er vanskelig å se at Oslo kommunes anbudspraksis er i samsvar med lovverket. Omsorgstjenestene skal bidra til å sikre sosial trygghet. Tjenestene skal være knyttet til individet og ikke til en institusjon. Det er lett å se det umenneskelige i å forvalte personer med store funksjonsnedsettelser på samme måte som en gjenstand som skal oppbevares og vedlikeholdes.

Om en skal legge omsorgstjenester ut på anbud, så benytt de mulighetene som anbudssystemet gir. Anbudspapirene kan inneholde betingelser om virksomhetsovertakelse om andre leverandører vinner neste rundes anbudskonkurranse. Det er ikke nødvendig å legge ut tjenester, bolig, dagtilbud og alt annet i en og samme anbudspakke. Kort og godt, - vi har omsorgstjenester for å sikre tjenestemottakernes livssituasjon.

Valget nærmer seg. Ingen av de nasjonale partiene vil kunne forsvare praksisen til Oslo kommune. Tiden er inne for å reagere på Oslo kommunes umenneskelige anbudspraksis. NFU og fagbevegelsen bør finne sammen og ta et oppgjør med dem som betrakter bistand til mennesker med funksjonsnedsettelser som et spørsmål om offentlige anskaffelser.

På nettsiden til Ivar Johansen ble det nylig publisert en appellen fra ansatte ved Ragna Rindal Dagsenter.

Solveig assisterende daglig leder, Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter:

«Det snakkes og skrives om abortloven og muligheter foreldre har til å velge bort mennesker med utviklingshemning. Det har den siste tiden vært gode artikler i Aftenposten og debatter i NRK om hvorfor nettopp disse menneskene skal bli født. I Norge i dag lever tusenvis av mennesker som er født med en eller flere utviklingshemninger. Mange er født med alvorlige sammensatte funksjonsvansker, som gjør at de er avhengig av andres bistand i så godt som alle gjøremål gjennom hele livet. Disse menneskene og deres foreldre er avhengig av at samfunnet kjenner til og har forståelse for deres situasjon og behandler disse med forstand, respekt og verdighet.
I Oslo legges ett og ett barn, ungdom og voksent menneske med alvorlig utviklingshemning ut på anbud av kommunen for å få tilbud om bolig og dagsenterplass. Den tilbyder som gir det «mest økonomisk fordelaktige tilbudet» får rettighet til å gi den enkelte en bolig eller en plass på et dagsenter. Samfunnets svakeste mennesker og deres familier har ikke valgfrihet. Respekt, likeverd og hensynet til deres beste vises ikke.  I debatter diskuteres det rundt tilbud til skolebarn, narkomane og eldre. Innvandrerbarn får stor oppmerksomhet. Er gruppen mennesker med alvorlig utviklingshemning glemt?

Jeg ber nå politikere:

- Slutt å sette enkeltstående mennesker ut på anbud.
- Lytt til familiene og vis at god, stabil og faglig bistand til mennesker med sammensatte funksjonsvanskeligheter er det viktigste, ikke hva tilbudet koster.
- Sett mennesker med utviklingshemning på dagsordenen i valgdebatter.»

Innlegget er å lese på nettsidene til Ivar Johansen

Hanne Svarstad har en datteren Mina på 17 år. Når Mina blir 18, legges hun ut på anbud

«Mina er ei sosial jente med mye godt humør. Når barn er i ferd med å bli voksne, består framtiden av drømmer og muligheter. Men Mina blir aldri voksen, og hennes framtid er utrygg. Mina er født med en hjernesykdom som gjør at hun aldri kan lære å gå, snakke eller lese. Hun vil alltid trenge hjelp til det meste.

I flere år har vi vært så heldige å ha et avlastningstilbud for Mina - et sted der vi vet at hun trives og har det bra, og der de ansatte er i stand til å takle alle utfordringene på beste måte. Denne tryggheten er det nå slutt på. Oslo er kommunen som går lengst i å eksperimentere med å omdanne omsorgsbehov til varer. Selv har vi nettopp fått beskjed om at kommunen vil sette Mina ut på anbud når hun fyller atten.»

Les hele innlegget til Hanne Svarstad i Dagsavisen

Ivar Johansen holder fokus på det å legge menneskers omsorgstilbud ut på anbud

På nettsidene til Ivar Johansen finner en mange saker knyttet til mennesker med store bistandsbehov som legges ut på anbud.

26 mars 2013

Tips noen om siden