Foto av tabeletter

Vil ikke alltid få helsehjelp

Barn med funksjonshemninger kan ikke regne med å få den hjelpen de burde i tiden fremover, sier enhetsleder ved habiliteringsseksjonen for barn og unge ved Sørlandet sykehus, Bjørn Lerdal til NRK Sørlandet.

Antallet pasienter har doblet seg på syv år og sykehuset opplever sprengt kapasitet.

Nesten 2500 barn på Agder ble tatt inn til habilitetsseksjonen, HABU, i fjor.

Det er dobbelt så mange som for noen få år tilbake.

Det er den pedagogisk psykologiske tjenesten, PP-tjenesten, i kommunene som henviser stadig flere til sykehuset.

Lerdal sier at grensen nå er nådd.

– Vi må være mye tøffere når det gjelder hvilke barn som prioriteres internt fra vår side, sier han.

Les mer på nettsidene til NRK Sørlandet

Jens Petter Gitlesen

7 april 2013

Tips noen om siden