NFU får støtte fra Sivilombudsmannen!

Sivilombudsmannen gir NFU medhold i sak om redukjson av tjenestetilbud.

Av Jens Petter Gitlesen

Saken gjelder mann som bor i et Bergens bofellesskap hadde et løpende vedtak fra 2003 som familien mente var tilfredsstillende. På grunn av omleggning i praksisen vedrørende vedtak i Bergen fattet kommunen nytt vedtak hvor tjenestene ble redusert ganske kraftig. Det ble klaget på reduksjonen som var til ugunst, manglende individuell vurdering og manglende brukermedvirkning. Kommunen oppretthold og saken ble oversendt fylkesmannen som altså opprettholdt kommunens avgjørelse. Begrunnelsen var at de stolte på at Bergen kommunen forholdt seg til loven. NFU klagde saken inn til Sivilombudsmannen som nå ber Fylkesmannen i Hordaland behandle saken på ny.

Tips noen om siden