Logo til nei til sortering

Et knapt flertall i SV gikk inn for – hva da?

På SVs landsmøte på Lillestrøm 15.-17. mars var det bare et knapt flertall som avviste et forslag om å gå mot “tidlig ultralyd for alle”. Men hva vedtok landsmøtet egentlig?

Bilde av Morten Horn

Overlege Morten Horn

- Det foreligger ingen planer, ingen realistiske, praktisk gjennomførbare planer, for å gjøre tidlig fosterdiagnostisk ultralyd likt tilgjengelig uavhengig av geografi. Dette er en så spesialisert og komplisert undersøkelse, at den antagelig alltid vil måtte utføres på sentrale institusjoner slik som universitetssykehusene i de store byene, muligens ned på sentralsykehusnivå. Men jo mer man distribuerer dette geografisk, jo større risiko er det for at distriktskvinnene får en kvalitativt dårlig ultralydsundersøkelse som f.eks. enten overser et foster med Downs syndrom, eller som påfører kvinnen unødig bekymring pga. falske positive prøvesvar, skriver overlege Morten Horn på Neitilsortering.no.

Jens Petter Gitlesen

21 mars 2013

Tips noen om siden