Fikk nei fra Husbanken

Asker kommune reiste en et institusjonslignende omsorgskompleks for 22 beboere. Da kommunen søkte om investeringstilskudd, sa Husbanken nei.

Avisen Budstikka skriver at avslaget kom som følge av det nye regelverket i Husbanken hvor de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning ligger innne som et krav for tilskudd.

Husbankens retningslinjer, pkt. 6.5, kan en lese:

«Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.»

Vi får håpe at flere kommuner blir klar over de uheldige sidene ved institusjonsomsorgen.

Jens Petter Gitlesen

31 august 2013

Tips noen om siden