Innvandring og funksjonshemning. Gratis konferanse

Barne- ungdoms og familiedirektoratet, NTNU Samfunnsforskning og Universitetsforlaget inviterer til konferansen "Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet".  Konferansen avholdes 22. mars på Litteraturhuset i Oslo. Konferansen er gratis.

Påmeldigsfrist 10. mars. Meld deg på og les mer her.

8 mars 2013

Tips noen om siden