Bilde av SV logoen og en blodprøve

SV strøk blodprøveforslag

SVs landsmøte strøk et forslag om å forby blodprøver som skal avdekke genfeil hos fosteret skriver avisen Dagen.

– Endringen ble gjort fordi setningen kunne misforstås dit hen at SV ville være mot bruk av blodprøver i fosterdiagnostikken generelt. Det er vi selvsagt ikke, sier stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV).
– Endringen ble gjort fordi setningen kunne misforstås dit hen at SV ville være mot bruk av blodprøver i fosterdiagnostikken generelt. Det er vi selvsagt ikke, sier stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV)

I forslaget til SVs partiprogram inngikk forbud mot blidprøver som hadde til hensikt å avdekke kromosomavvik hos fosteret. Forslaget ble strøket av landsmøtet.

 

– Endringen ble gjort fordi setningen kunne misforstås dit hen at SV ville være mot bruk av blodprøver i fosterdiagnostikken generelt. Det er vi selvsagt ikke, sier stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV) til avisen Dagen.

Den nye blodprøven er mer treffsikker og enklere å gjennomføre enn tidlig ultralyd. Backe er derimot kritisk til de etiske sidene. «De politiske vedtakene om å lete med lys og lykte etter feil hos fosteret uten å tørre si at hensikten er at man skal avslutte livene deres, er uhederlig», sier Backe.

 

Den nye blodprøven er mer treffsikker og enklere å gjennomføre enn tidlig ultralyd. Backe er derimot kritisk til de etiske sidene. «De politiske vedtakene om å lete med lys og lykte etter feil hos fosteret uten å tørre si at hensikten er at man skal avslutte livene deres, er uhederlig», sier Backe.

Den nye blodprøven er mer treffsikker og enklere å gjennomføre enn tidlig ultralyd sa

professor emeritus Bjørn Backe

professor emeritus Bjørn Backe for kort tid siden. Backe er derimot kritisk til de etiske sidene. «De politiske vedtakene om å lete med lys og lykte etter feil hos fosteret uten å tørre si at hensikten er at man skal avslutte livene deres, er uhederlig», sier Backe til avisen Dagen.

 

– Muligheten for tidlig ultralyd er, for SVs del, en brikke i vårt arbeid for å skape en sterkere og tryggere svangerskapsomsorg. Da er særlig faglig god oppfølging fra tidlig i graviditeten viktig. Vår hensikt med å akseptere tidlig ultralyd er å gi gravide mer trygghet. Vi har programfestet at vi vil jobbe for at svangerskaps- og fødselsomsorgen styrkes, blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide og bedre jordmortjeneste. Det er viktig at de som velger tidlig ultralyd får god veiledning, sier Kvifte Andresen til avisen Dagen.

 

Les hele innlegget i avisen Dagen

 

Jens Petter Gitlesen

Den nye blodprøven er mer treffsikker og enklere å gjennomføre enn tidlig ultralyd. Backe er derimot kritisk til de etiske sidene. «De politiske vedtakene om å lete med lys og lykte etter feil hos fosteret uten å tørre si at hensikten er at man skal avslutte livene deres, er uhederlig», sier Backe.
– Endringen ble gjort fordi setningen kunne misforstås dit hen at SV ville være mot bruk av blodprøver i fosterdiagnostikken generelt. Det er vi selvsagt ikke, sier stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV).

– Muligheten for tidlig ultralyd er, for SVs del, en brikke i vårt arbeid for å skape en sterkere og tryggere svangerskapsomsorg. Da er særlig faglig god oppfølging fra tidlig i graviditeten viktig. Vår hensikt med å akseptere tidlig ultralyd er å gi gravide mer trygghet. Vi har programfestet at vi vil jobbe for at svangerskaps- og fødselsomsorgen styrkes, blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide og bedre jordmortjeneste. Det er viktig at de som velger tidlig ultralyd får god veiledning, sier Kvifte Andresen.

– Endringen ble gjort fordi setningen kunne misforstås dit hen at SV ville være mot bruk av blodprøver i fosterdiagnostikken generelt. Det er vi selvsagt ikke, sier stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV).
2 april 2013

Tips noen om siden