Ultralydbilde av foster

Tidlig ultralyd

Professor Anne Eskild stiller spørsmål ved det at minst femti prosent av gravide i dag får tidlig ultralyd undersøkelse.

«Det er bare en liten andel av gravide som undersøkes for å se om fosteret har misdanninger. Slik undersøkelse er det bare en håndfull leger i Norge som er sertifisert til å utføre. Bioteknologiloven gir også strenge føringer for hvem som kan undersøkes med tanke på misdanninger hos fosteret.», skriver gynekologi professor Anne Eskild og oppklarer påstanden om at kanskje over halvparten av alle gravide gjennomgår fosterdiagnostisk tidlig ultralydundersøkelse.

Les innlegget i Nye meninger.no og bidra i debatten.

En del relaterte saker:

 

Jens Petter Gitlesen

8 mars 2013

Tips noen om siden