Logo til utdanningsnytt.no

- Ubegripelig at det fortsatt segregeres

Å plassere elever som sliter i segregerte spesialtiltak er dårlig hjelp til elevene og dessuten hinsides dyrt, sier Kjellbjørg Lunde til Utdanningsnytt.no

– Myndighetene burde tatt tak i dette før, sier den tidligere stortingsrepresentanten og utdanningsdirektøren.

Hun er oppgitt over at det er så sterkt fokus på ressursmangel når det snakkes om muligheten for inkludering.

- Mange av de segregerte arenaene som drives er tross alt hinsides dyre, men når det kommer til opprettelse av slike tilbud, ser det ikke ut til å mangle penger. Men når noen isteden ønsker å bruke ressurser på å styrke klassemiljøet, ser det ut til å være vanskeligere å finne penger, sier Lunde.

 

Jens Petter Gitlesen

13 juni 2013

Tips noen om siden