Frihet og likeverd

Barne, likestillings,- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen la i dag (fredag 21. juni 2013) frem Melding til Stortinget "Frihet og Likeverd - Om mennesker med utviklingshemning". Pressekonferansen ble holdt her i NFUs lokaler på Youngstorget.

Tips noen om siden