Høringssvar om levekårene til mennesker med utviklingshemning

Over 50 instanser har avgitt høringsuttalelser om levekårene for mennesker med utviklingshemning.

21 mai 2013

Tips noen om siden