Kommunevåpen Løten kommune

Alvorlige mangler i Løten

Helsetilsynet avdekte store mangler ved tilsyn med tjenestene i bofellesskapet Sykehusveien 12.

Følgende avvik fra lovverket ble påvist:

Avvik 1

  • Løten kommune har ikke et system som sikrer forsvarlig tildeling og evaluering av tjenester.

Avvik 2

  • Løten kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring av nyansatte/vikarer i Sykehusveien 12.

Avvik 3

  • Løten kommune sikrer ikke at vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 fornyes innen rett tid.

 

Tilsynsrapporten kan leses på Helsetilsynets nettsider

 

Jens Petter Gitlesen

12 juni 2013

Tips noen om siden