Unge funksjonshemmede mangler broer inn i arbeidslivet

Nesten 11000 elever i videregående skole har funksjonsnedsettelser. Manglende samarbeid mellom skolene og NAV gjør det vanskeligere for disse elevene å gå over i arbeidslivet.

Tips noen om siden