- Bråk mer, sa Hjemdal

- NFU godtar for mye og lager for lite bråk når mennesker med utviklingshemning ikke får innfridd sine rettigheter, sa forbundsleder Jens Petter Gitlesen.

 - Bråk mer, svarte stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (Krf). 

Sistnevnte deltok sammen med kollega Wenche Olsen (Ap) og ca. 150 fremmøtte i en punktdemonstrasjon foran Stortinget i regi av NFU Østfold regionlag nylig. Med plakater og brosjyrer over temaet ”Et samfunn for alle” og i appeller også fra flere av de fremmøtte ble utviklingshemmedes forverrede livstilværelse på en rekke livsområder markert. 

NFU Østfold regionlag skal ha ros for et vellykket og svært godt gjennomført arrangement som skapte stor oppmerksomhet blant de mange forbipasserende i det strålende vårværet.

Folk samler seg foran Stortinget før demonstrasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Smilende dame med banner som det står "En skole for Alle" på

Forbundslederen foran Stortinget

Fire blide damer fra JAG

NFU banner

Fontene har laget en sak om demonstrasjonen på  sinde hjemmesider

Tips noen om siden