Nei til diskriminering

Ikke helt likestilling likevel

Dag Øistein Endsjø, leder av Menneskerettsalliansen, takker Inga Marte Thorkildsen for arbeidet med likestillingslovverket, men kommer også med svært kritiske anmerkninger.

I et innlegg i dagbladet roser Dag Øistein Endsjø barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen som slår fast at «behovet for et effektivt diskrimineringsvern er det samme for alle som utsettes for diskriminering.»

Imidlertid er det i dag stor forskjell mellom diskrimineringsvernet avhengig av felt og diskrimineringsgrunnlag. Dag Øistein Endsjø nevner noen eksempler:

«Selv om kjønnsdiskriminering er forbudt også i familieliv skal det fortsatt være fritt fram for annen diskriminering på dette området. Kravet om at læremidler skal fremme likestilling gjelder bare kjønnslikestilling, grove diskriminerende handlinger utført av flere straffes bare om det gjelder etnisitet og fullt diskrimineringsvern gjelder ikke for funksjonshemmede på Svalbard. Bestemmelser om lik lønn for likt arbeid gjelder bare kjønn og aktivitetsplikten for arbeidsgivere er også skjev.»

Dag Øistein Endsjø er åpenbart svært kritisk til kvinnebevegelsen og LO sin pådriverrolle for å hindre at vi fikk en felles diskrimineringslov og hevder at «Regjeringen forkastet selve prinsippet om likestilling i likestillingslovgivningen bare fordi forkjempere for den gruppen som har hatt mest fordeler av likestillingspolitikken fram til nå, ønsker å dra stigen opp etter seg.»

Les hele innlegget i Dagbladet

Jens Petter Gitlesen 

5 april 2013

Tips noen om siden