Logo til avisen Glåmdalen

Storesøster på barrikadene

– Alle omorganiseringene, innsparingene og flyttingen av ansatte hit og dit skaper utrygghet blant dem som trenger tjenester, sier storesøster Kristin Sørlie til avisen Glåmdalen.

Hun har de siste tre årene vært hjelpeverge for sin tre år yngre søster Marie (41), som har Downs syndrom.

 

Kristin flyttet da tilbake til Kongsvinger, og overtok dette ansvaret etter sine foreldre.

 

Marie bor i et bofellesskap sammen med to andre kvinner på Tråstad, og tilbringer hverdagene på dagtilbudet Blinken i kjelleren på Heberheimen et par kilometer fra hjemmet.

 

– Mitt subjektive inntrykk er at kommunen har drevet kontinuerlig omorganisering innen denne sektoren de siste ti år. Jeg merker at det skaper frustrasjon blant og virker inn på de ansatte, særlig den senere tid. Min opplevelse er også at det i mange år har vært mye sykemeldinger og vikarforbruk, forteller storesøster og hjelpeverge Kristin.

 

Les mer i avisen Glåmdalen

 

Jens Petter Gitlesen

24 mars 2013

Tips noen om siden