Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

To nye barnehus

Regjeringen vil opprette to nye barnehus – et i Sandefjord og et i Bodø – og samtidig styrke tilbudet på landsbasis med 17 nye stillinger og 25 millioner kroner ekstra i år.

Smilende Inga Marte

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (Foto: Foto: Thomas Olsen)

– Jeg er veldig glad for at det nå kommer barnehus i to regioner som har manglet dette tilbudet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. – Barnehusene er viktige for barns rettsikkerhet, og de to nye barnehusene vil gi barn utsatt for vold og overgrep bedre og raskere hjelp, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Barnehusene skal også bistå i avhør av mennesker med utviklingshemning.

Les mer på regjeringens nettside.

 

Jens Petter Gitlesen

9 mars 2013

Tips noen om siden